Възрастни Floss Pick

Възрастни Floss Pick основно почиства между двата зъба. Колкото и добра да е четката за зъби, тази част не може да се почисти. С течение на времето ще останат все повече и повече храна, която постепенно ще предизвика кариес и ще стане по-голяма. Стана кухина.

Възрастните Floss Pick няма да увеличат разликата между зъбите. Нормалните два зъба са независими един от друг. Въпреки че двата зъба зависят само един от друг, тъй като всеки зъб има физиологична степен на движение, китката за възрастни може да премине безпроблемно!