Електрическа четка за зъби

Електрическата четка за зъби е четка за зъби, която прави бързи автоматични движения на четина, или трептене напред-назад или осцилация на въртене (където главата на четката се редува по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка), за да почисти зъбите. Движенията при звукови скорости или по-ниски се извършват от мотор. В случай на ултразвукови четки за зъби, ултразвукови движения се произвеждат от пиезоелектричен кристал. Съвременната електрическа четка за зъби обикновено се захранва от акумулаторна батерия, заредена чрез индуктивно зареждане, когато четката седи в основата за зареждане между употребите.

Електрическите четки за зъби могат да бъдат класифицирани според честотата (скоростта) на движенията си като силови, звукови или ултразвукови четки за зъби, в зависимост от това дали правят движения под, в или над звуковия диапазон (20 - 20 000 Hz или 2400 - 2 400 000 движения в минута), съответно.
<1>