L оформена междузъбна четка

Междузъбна четка с форма L, подходяща за премахване на междузъбната плака в задните зъби
Скоростта на отстраняване на плаката се подобрява до 95% чрез комбинирана употреба с четка за зъби!

L-оформена междузъбна четка с дълга шия, лесна за достигане до задните зъби.

Скоростта на отстраняване на плаката се подобрява до 95% чрез комбинирана употреба с четка за зъби!

Само четкането с четка за зъби, докато почиства само 58% от плаката между зъбите, L-образната междузъбна четка и четка за зъби са в състояние да премахнат плаката до 95%.

Скоростта на отстраняване на плаката се подобрява до 95% чрез комбинирана употреба с четка за зъби!
 
Първи приоритет за "използваемост"

(1) Накрайникът с мека четина намалява натоварването на венците при влизане в пролуки.

(2) Прикрепени са капачки за преносими.

Гладка вложка или от език, или от чек страни
<1>